Omorganisering af skolerne skal sendes i høring

Siden det nye Børne- og Skoleudvalg begyndte deres arbejde ved årsskiftet, har de haft som mål at evaluere den omorganisering af skolerne, der blev vedtaget for to år siden. Det har de nu gjort, og resultatet er nu blevet fremlagt for skolebestyrelser, lokalråd, faglige organisationer og skoleledere, som alle har været medvirket i processen. Udvalget har aftalt et ekstraordinært udvalgsmøde den 1. oktober 2018, hvor de skal beslutte at sende justeringen i otte ugers høring.

Efter en grundig inddragelsessproces lægger Børne- og Skoleudvalget op til, at der skal en justering af den omorganisering af skolerne, der blev vedtaget i 2016. Det sker på baggrund af spørgeskemaundersøgelser til forældrene og elever og dialogmøder på alle skoler.

 "Det er vigtigt for mig at fastslå, at det her ikke er en spareøvelse. Det er en måde at sikre, at de ca. 764 mio. kr., som vi hvert år bruger på folkeskolerne i Næstved Kommune, bliver brugt til at sikre vores børns faglighed og trivsel. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været en del af evalueringen og er kommet med forslag og input til justeringen. Vi har udfordret hinanden i udvalget og har haft forskellige tilgange til opgaven, men nu er vi enige om, at det er et godt oplæg at sende i høring. Og vi håber på mange høringssvar, så vi kan få nuanceret vores perspektiv på skoleområdet yderligere," lyder det fra Lars Hoppe Søe, udvalgsformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af Radikale Venstre.

Orienteringsmøde om justeringen

Udvalget har gennem det sidste halve år været rundt på alle skoler og holdt møder med mange forskellige parter. Tirsdag havde de inviteret de skolebestyrelser, lokalråd, faglige organisationer og skoleledere, der har bidraget til processen, til et orienteringsmøde, hvor justeringen, der skal i høring, blev fremlagt. 

De høringssvar, der kommer ind, vil blive grundigt behandlet af Børne- og Skoleudvalget, inden Byrådet skal tage endeligt stilling til justeringen i december 2018.

" Da vi lavede den nye skolestruktur for to år siden, gav byrådet hinanden håndslag på at evaluere organiseringen, og det er det, vi gør nu. Jeg ser frem til, at der nu kommer ro og vished på skoleområdet de næste år frem," siger Anette Brix fra Det Konservative Folkeparti.

Formålet med justeringen er at sikre nogle skoler, hvor børnene sikres en god undervisning og gode sociale relationer. Med justeringen vil der på sigt blive flyttet 6 mio. kr. om året fra matrikler til kvalitet i undervisningen.

"Vi er stolte af skolerne i Næstved Kommune, og det skal vi sikre, at vi kan blive ved med at være. Derfor skal vi fastholde dygtige lærere og pædagoger og et skolemiljø, der får eleverne til at yde deres bedste - det er det, justeringen skal sætte rammerne for. Ligesom den også sætter rammerne for, at vi har klasser, der er store nok til at man kan finde venner og blive udfordret socialt og fagligt, og at vores skoler kan tilbyde valgfag og gode faglige miljøer," lyder det fra Socialdemokratiske Michael Perch, Jørgen Christiansen og Per Sørensen.

Også i Venstre deler man opfattelsen af, at justeringen skal skaffe øget kvalitet i skolerne.

"Vi sætter børn før bygninger. Med denne justering har et af målene været, at vi skal bruge vores kvadratmeter på en bedre måde. Så vi hele tiden er helt skarpe på at bruge pengene på børn i stedet for mursten. Vi trækker ikke penge ud af skolerne - tværtimod sikrer vi, at pengene bliver brugt de steder, hvor børnene i sidste ende får mest ud af dem," siger Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm fra Venstre.

Justeringen af skoler og klasser kommer til at ske gradvist. Noget af justeringen vil træde i kraft efter sommerferien 2019, hvor f.eks. udskolingsklasser vil afslutte skolegangen på den skole, de går på nu. 

Se alle ændringer her:

Fladsåskolen
Fladsåskolen med afdeling Mogenstrup og afdeling Korskilde forbliver uændrede.

Susåskolen
Susåskolen med afdeling Glumsø, afdeling Herlufmagle og afdeling Holsted forbliver uændrede.

Ellebækskolen
4. klasse flytter fra afdeling Kildemark til afdeling Kalbyris, så mellemtrinnet og overbygningen ligger samlet på afdeling Kalbyris. Der sker ikke yderligere ændringer på afdeling Kalbyris.

Holmegaardsskolen 
To forslag bliver sendt i høring. For begge gælder, at afdeling Holme-Olstrup lukker. 
- Det ene forslag lægger op til, at alle elever fra afdeling Holme-Olstrup flytter til afdeling Toksværd, som forbliver en 0.-6. klasse skole.
- Det andet forslag lægger op til, at alle elever fra afdeling Holme-Olstrup flytter til afdeling Toksværd, og at afdeling Toksværd udvides til en 0.-9. klasse skole. Udskolingseleverne bliver delt mellem afdeling Toksværd og afdeling Fensmark.

Lille Næstved Skole
Lille Næstved Skole med afdeling Fuglebjerg, afdeling, Sandved, afdeling Hyllinge, afdeling Karrebæk, afdeling Karrebækvej, afdeling Herlufsholmvej forbliver uændrede.
Der er dog afsat 30 mio. kr. i budget 2019 til en udbygning på Karrebækvej, der bliver en 0.-9. kl. skole pr. 2020.

Kobberbakkeskolen
For Kobberbakkeskolen gælder det, at:

Afdeling Uglebro
- Afdeling Uglebro lukker, og eleverne flytter til afdeling Sydby

Afdeling Sydby
- Afdeling Sydby bliver fremover en 0.-3. klasse skole, inkl. specialområdet. 
- 4.-6. klasserne flytter til afdeling Sjølund. 
- 4.-6. klasser på specialområdet flytter til afdeling Sct. Jørgen. 
- U og B-klasser flytter fra afdeling Sydby, til Lille Næstved Skole, afdeling Karrebæk.
- Derudover flytter familieklasserne fra afdeling Sct. Jørgen til afdeling Sydby.

Afdeling Sjølund
- Afdeling Sjølund bliver fremover en 4.-9. klasse skole. 
- Tidligere elever på afdeling Sct. Jørgen forbliver afdeling Sjølund og afslutter 9. klasse. 
- Verdensklasserne flytter fra afdeling Sjølund til afdeling Sct. Jørgen.

Afdeling Sct. Jørgen
- Afdeling Sct. Jørgen bliver fremover en 0.-9. klasse skole. Den indfasning sker over de næste tre år.
- SIA-klasserne udfases over de næste tre år.

Afdeling Rønnebæk
- Uændret

Børne- og Skoleudvalget er opmærksomme på, at der er foreningsaktiviteter i nogle af de berørte matrikler. Disse foreninger vil få hjælp til at finde en anden løsning til deres aktiviteter.