Ingen biltrafik over Græshoppebroen fire uger i 2020

Den specielle græshoppebro i Karrebæksminde skal renoveres.

Når Græshoppebroen skal gennemgå en nødvendig, stor og gennemgribende renovering fra 7. september til 4. oktober 2020 kan man kun komme til og fra Enø til fods eller med cykel. Næstved Kommune er i gang med at planlægge de nødvendige foranstaltninger.

Til hverdag er det nok de færreste, der virkelig spekulerer over konsekvensen af, at Enø er en ø. Men det bliver meget virkeligt næste år.

Den store renovering af den ikoniske Græshoppebro er nemlig kun mulig, når den bliver helt afspærret, og i renoveringsperioden er det kun den sidehængte gangbro langs Græshoppebroen, der vil kunne benyttes af fodgængere.

Det kommer til at betyde, at politi, brandvæsen, hjemmepleje m.fl. vil have biler og depot stående på et aflukke på p-pladsen på Enø. De skal så parkere på Sjællandssiden og passere broen til fods. De forskellige myndigheder arbejder allerede nu tæt sammen for at finde de bedste løsninger.

Ingen midlertidig bilbro

Det har tidligere været på tale, om man kunne sætte en såkaldt militærbro op mellem Sjællandssiden og Enø, men denne løsning ville kræve, at der var mere land at fæstne den midlertidige bro på. Det korte stykke jord ville betyde, at man skulle foretage et meget stort og milliondyrt arbejde med at hamre spunsvægge ned ved kanalen. Og de afsatte midler til renoveringen af broen kan ikke rumme denne millionstore merudgift. Desuden er militærbroen udlånt til et anlægsprojekt i Jylland, som meget vel kan blive forsinket, så man ikke ville kunne sætte broen op i tide - og dermed ville hele renoveringsarbejdet gå i stå.

Græshoppebroen får trædæk

Så sent som i sidste uge var en lokal entreprenør ude og lægge ekstra specialfremstillede jernplader på kørebanen, så broen bliver forstærket. Men der er ingen tvivl om, at de mindre reparationer kun er midlertidige.

Broen er i en dårlig stand. Fugtisoleringen på tilslutningsfagene fungerer ikke længere optimalt, og det betyder, at betonen bliver nedbrudt, fordi der siver vand ind. Samtidig er dækket på klapfaget så medtaget, at det skal skiftes helt. I alt er der afsat godt 8 mio. kr. til renoveringsarbejdet, og man forventer, at det vil forlænge broens levetid med 25 år.

"Vi har valgt at få renoveringen udført i fire uger i september og oktober. Det er uden for højsæsonen og efterårsferien, men inden vinter og frost sætter ind og kan ødelægge arbejdet. Jeg glæder mig til at se det nye brodæk, der bliver lavet af azobé-træ, som er en særlig hård træsort. Græshoppebroen har før haft træ på broklappen, så man kan næsten sige, at vi går tilbage til en løsning, som er gammeldags, men som vil fungere," fortæller Torben Kelm Danielsen, centerchef fra Trafik & Ejendomme.

Ud over et nyt brodæk skal dele af den bærende stålkonstruktion renses for rust og korrosionsbehandles. Den beton der allerede har taget skade skal udskiftes, og der skal påføres en helt ny fugtisolering. Det samme gør sig gældende for tilslutningsfagene og portalbygværket, ligesom der skal udføres betonreparationer på både over- og underbygningen.

Alt det arbejde betyder, at hele området omkring broen bliver en byggeplads. Det er ikke muligt at udføre arbejdet i etaper, så kørebanerne kan være åbne på skift. Det vil heller ikke være muligt at sejle under broen i de fire uger, da der skal monteres et arbejdsstillads på klapfaget.

Borgermøde og dialog

Næstved Kommune er i gang med det store planlægningsarbejde, og alle med ejendomme på Enø vil blive indkaldt til borgermøde den 20. november 2019, hvor repræsentanter for flere samarbejdspartnere og myndigheder vil være til stede. Erhvervsdrivende vil også blive indbudt til individuelle samtaler for at afdække deres behov og muligheder.

"Vi ved, at lukningen af Græshoppebroen vil blive en udfordring for mange på Enø og i Karrebæksminde. Men vi er i gang med forberedelserne allerede nu, så vi kan komme i en konstruktiv dialog med borgere og erhvervsliv om, hvordan vi bedst hjælper hinanden. Der er dog ingen tvivl om, at alle os på Enø kommer til skrue endnu mere op for øsammenholdet. Vi skal hjælpe hinanden for at få dagligdagen til at fungere bedst muligt," fortæller formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen og tilføjer: "Når det er sagt, er jeg glad for, at vi kan bevare Græshoppebroen, som jo betyder meget for mange mennesker."